lipofilling

Lipofilling is een veelgebruikte techniek om volumetekorten weg te werken. Dit kan gaan om een klein volumetekort (bv een ingetrokken litteken thv de borst na wegname van een gezwel) of om een groter tekort (bv in het kader van een borstvergroting). Hierbij wordt vet van de ene plaats in het lichaam getransplanteerd naar een andere plaats. Het vet wordt door middel van een fijne liposuctie weggenomen op plaatsen waar overtollig vet aanwezig is, en wordt dan na aanzuivering (door filtratie of centrifugatie) geïnjecteerd thv de plaats waar men lipofilling wil uitvoeren. 
 
Opdat de getransplanteerde vetcellen zouden overleven op de nieuwe locatie, is van het van groot belang dat ze van de nodige voedingsstoffen worden voorzien. Daarom is een goede doorbloeding van het het omgevende weefsel noodzakelijk. Niet alle vetcellen zullen deze transplantatie overleven, maar studies tonen aan dat ongeveer 60% van de getransplanteerde vetcellen overleven op de nieuwe locatie. Daarom dat soms een overcorrectie nodig is, of zelfs een bijkomende lipofilling sessie. Lipofilling wordt zowel om reconstructieve redenen als esthetische redenen aangewend.

Reconstructie

Lipofilling kan gebruikt worden bv thv de borst om kleine defecten na wegname van een tumor te herstellen. Vorm onregelmatigheden kunnen zo verbeterd worden. Vaak wordt lipofilling ook toegepast na trauma’s van het gelaat om zo asymmetrieën weg te werken. Meestal wordt een volledige borstreconstructie uitgevoerd met lichaamseigen weefsel (bv diep-flap). Echter soms volstaat het volume hiervan niet. Dan is lipofilling de aangewezen techniek om de grootte van de gereconstrueerde borst aan te passen of om kleine onregelmatigheden op te vullen. Soms wordt het ook gebruikt na een borstreconstructie met prothese om een natuurlijker resultaat te bereiken.

Esthetisch

Lipofilling is een standaard onderdeel geworden van bijna elke esthetische ingreep in het gelaat. Tijdens een facelift wordt lipofilling gebruikt om de jeugdige verhoudingen in het gelaat te herstellen. Op deze manier is de ganse ingreep vereenvoudigd omdat een deel van de vroegere bewerkingen hierdoor overbodig zijn geworden. Ook bij een onderste of bovenste ooglidcorrectie wordt soms een fijne lipofilling gecombineerd om het resultaat te verbeteren. Een borstvergroting met lipofilling is mogelijk, maar is niet voor elke patient een goede oplossing. Met lipofilling kan slechts een beperkte vergroting worden bereikt. Meerdere sessies zijn soms nodig om tot een goed resultaat te komen. 

Na de ingreep

Deze ingrepen zijn soms onder plaatselijke verdoving, soms onder algemene verdoving afhankelijk van de uitgebreidheid. In ieder geval verloopt de ingreep meestal in dagopname. Na de ingreep moet ongewenste druk thv de lipofillingzones worden vermeden. (best geen BH na lipofilling van de borst). De zones waar het vet werd gepreleveerd kunnen flinke bloeduitstortingen vertonen en drukgevoelig zijn. Dit is meestal na een 10-tal dagen voorbij. Vaak wordt een kuur antibiotica voorgeschreven om infecties te voorkomen.

Scroll naar boven