Neuscorrectie

De neus is een essentieel onderdeel van het gelaat, misschien wel het belangrijkste. ‘Schoonheid’ heeft vooral te maken met balans en proportie van de verschillende elementen die dan in een optimale verhouding tot elkaar staan. Ook in het gelaat draagt een juiste verhouding van de verschillende onderdelen bij tot ‘schoonheid’ en hier vormt de neus een heel belangrijk element.

Een neuscorrectie kan dit onevenwicht herstellen waardoor de balans in het gelaat verbetert. Niet zelden verandert een neuscorrectie niet enkel de vorm van de neus maar ook het ganse gezicht. Een neuscorrectie wordt daarom steeds nauwgezet gepland en uitgevoerd.

Technieken

Bij Dr. Casaer kan u terecht voor een neuscorrectie met fillers alsook voor chirurgische neuscorrecties.

Veelgestelde vragen chirurgische correctie

Gedurende twee weken voor en twee weken na de operatie neemt u beter geen pijnstillers met acetylsalicylzuur (bv Aspirine, Sedergine, Aspegic) en raden we ook inname van vitamine E af, aangezien die stoffen het bloed wat kunnen verdunnen en bijgevolg nabloeding in de hand kunnen werke

Een beperkt bloedonderzoek is nodig, dat u naar keuze kan laten uitvoeren bij uw huisarts of in het laboratorium van de kliniek. Gezien de ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving, moet u nuchter blijven vanaf middernacht voor de ingreep. Dit betekent:  niet meer eten noch drinken vanaf middernacht, behalve voor het innemen van eventuele medicatie.  

In het ziekenhuis biedt u zich aan bij de opnamedienst. Na de nodige administratie wordt u naar de kamer gebracht die op voorhand voor u gereserveerd werd. Even voor de ingreep brengt men u naar de voorbereidingszaal waar u uw chirurg nog even kan spreken. In de voorbereidingskamer krijgt u ook het bezoek van de anesthesist, de arts die in slaap zal brengen. Signaleer hem of haar indien bij eventuele vorige ingrepen iets abnormaals voorgevallen zou zijn. Vlak voor de operatie krijgt u een middel toegediend om rustig te worden. Kort nadien wordt u naar de operatiezaal gebracht en in slaap gebracht. 

Door middel van beperkte insnedes die grotendeels aan de binnenzijde van de neus zijn gelegen, wordt de huid losgemaakt van het benig en kraakbenig skelet van de neus. Door vervolgens aanpassingen te doen aan het bot en het kraakbeen kan de vorm van de neus gewijzigd worden. De huid zal zich nadien aanpassen aan deze veranderde vorm. Indien er ook een ernstige afwijking aan het neus tussenschot aanwezig is, wordt dit gelijktijdig aangepakt, vaak door de neus-keel-oor arts.
 
Na de ingreep worden enkele kleine hechtingen geplaatst ter hoogte van de columella (de huid tussen de neusopeningen) en wordt een klein spalkje over de neusrug aangebracht. Dit zal een week ter plaatste blijven. Meestal dienen geen neuswieken te worden geplaatst.

U wordt wakker met een neusspalkje in de ontwaakruimte. Als de anesthesist zijn of haar toestemming geeft, keert u terug naar uw gewone kamer.

U kan vrij snel een neusverstopping ervaren ten gevolge van de zwelling van de neus. Daarom zal u best langs de mond ademen. -De zwelling aan beide zijden van de neus kan ook leiden tot blauwe schijn en opzwellen van de onderste oogleden. Dit zal geleidelijk verdwijnen in de loop van de eerste week. Ijsapplicaties in de eerste 2 dagen kunnen zeker helpen om de zwelling te verzachten. De eerste 24u kan er nog wat bloedverlies zijn langs de neus. Dit zal spontaan stoppen. 

Heeft u almaar meer pijn, voelt u zich onwel, ontwikkelt u koorts of voelt u zich om eender welke reden ongerust, neem dan contact op met uw arts. 

Na één week verwachten we u terug op controle. Het neusspalkje zal dan verwijderd worden alsook de hechtingen. Bij de meeste mensen zijn dan ook de blauwe plekken reeds verdwenen. Je hebt een vrij onmiddellijk resultaat:  je kan nu reeds een duidelijke verandering van de neus opmerken. Weliswaar is er nog een beperkte zwelling van de huid van de neus wat maakt dat het resultaat nog fijner wordt in de loop van de eerste 6 maanden. 

 

Overweegt u een ingreep/behandeling?

Hebt u twijfels of vragen? Kom langs voor een vrijblijvend gesprek.
We staan open voor al uw vragen en nemen de tijd om diverse behandelingen toe te lichten.