Een bovenste ooglidcorrectie of blepharoplastie zorgt voor een verfrissing van de blik. Door het verwijderen van de overtollige huid zien de ogen er minder vermoeid uit. 

Klassieke bovenste ooglidcorrectie. Voor de ingreep was het ooglid volledig bedekt door de overtollige huid, nadien is het ganse ooglid weer mooi zichtbaar.

Bovenste ooglidcorrectie uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. 

Bovenste ooglidcorrectie wordt ook vaak bij mannen uitgevoerd.

Een onderste ooglidcorrectie probeert de wallen onder de ogen te verminderen. Bij deze jonge dame gebeurde dit zonder uitwendige insnede, namelijk via de binnenzijde van het ooglid.

Een klassieke onderste ooglidcorrectie zal de wal onder de ogen verminderen en gelijktijdig de huid aanspannen door een insnede net onder de wimpers van het onderste ooglid.

Deze dame met forse wallen onder de ogen onderging een klassieke onderste en bovenste ooglidcorrectie.

Ook bij deze man werd gelijktijdig een bovenste en onderste ooglidcorrectie uitgevoerd.

Deze forse wallen onder de ogen werden met een onderste ooglidcorrectie onder plaatselijke verdoving volledig gecorrigeerd.